Monday, September 3, 2007

Classmates - guMDe chATugA

గుండె చాటుగా


గుండెచాటుగా ఇన్నినాళ్ళుగా ఉన్న ఊహలన్నీ

ఉన్నపాటుగా హంసలేఖలై ఎగిరి వెళ్ళిపోనీ - నిన్ను కలుసుకోనీ

నిన్ను కలుసుకోనీ విన్నవించుకోనీ ఇన్నాళ్ళ ఊసులన్నీ


నీలిమబ్బులో నిలచిపోకలా నింగి రాగమాల

మేలిముసుగులో మెరుపుతీగలా దాగి ఉండనేల

కొమ్మ కొమ్మలో పూలుగా దివిలోని వర్ణాలు వాలగ

ఇలకు రమ్మని చినుకుచెమ్మని చెలిమి కోరుకోనీ - నిన్ను కలుసుకోనీ


రేయిదాటని రాణివాసమా అందరాని తార

నన్నుచేరగ దారిచూపనా రెండు చేతులార

చెదిరిపోని చిరునవ్వుగా నా పెదవిపైన చిందాడగ

తరలిరమ్మని తళుకులిమ్మని తలపు తెలుపుకోనీ - నిన్ను కలుసుకోనీ

No comments:

Post a Comment