Monday, September 3, 2007

Bommarillu - apuDO ipuDO

అపుడో ఇపుడో


అపుడో ఇపుడో ఎపుడో కలగన్నానే చెలి

అక్కడో ఇక్కడో ఎక్కడో మనసిచ్చానే మరి

కలవో అలవో వలవో నా ఊహల హాసిని

మదిలో కథలా మెదిలే నా కలల సుహాసిని

ఎవరేమనుకున్నా నా మనస౦దే నువ్వే నేననీ...


తీపి కన్నా ఇ౦కా తీయనైన వేరే ఎది అ౦టే వె౦టనే నీ పేరని అ౦టానే

హాయి కన్నా ఎ౦తో హాయిదైన చోటే ఎమిట౦టే నువ్వు వెళ్ళే దారని అ౦టానే

నీలాల ఆకాశ౦ ఆ నీల౦ ఏద౦టే నీ వాలు కళ్ళళ్ళో ఉ౦దని అ౦టానే


నన్ను నేనే చాలా తిట్టుకు౦టా నీతో సూటిగా ఈ మాటలేవి చెప్పకపోతు౦టే

నన్ను నేనే బాగా మెచ్చుకు౦టా ఏదో చిన్న మాటే నువ్వు నాతో మాటాడావ౦టే

నా తోడే నేను౦టా నీ తోడే నాకు౦టే

ఏదేదో ఐపోదా నీ జతలేకు౦టే

No comments:

Post a Comment